Ilya Lashch

Ilya Lashch

President, CTO LightPoint Global